Informasjon om Ålesund Rideskole


Rideskolen drives av Ålesund Ridesenter AS , og de har ridekurs hver dag I uken på forskjellige nivå,  de kan kontaktes på følgende nr:

Rideskolen:  90 14 65 85 -  (send gjerne en sms)

Mail: rideskole1@gmail.com

Sjekk hjemmesiden til Ålesund Ridesenter / Ålesund Rideskole  :   https://www.alesundridesenter.com/